Teldersweg 161

Teldersweg 161 3052 TG Rotterdam

109 m2
-
Not furnished
Not rented out to students
1 Oct 2023

Winkelruimte gelegen aan de Teldersweg 161 te Rotterdam-Schiebroek.

LIGGING
De Teldersweg is een verzorgde, drukbezochte winkelstraat in de wijk Schiebroek-Zuid. Met name voor de inwoners van de wijk Schiebroek-Zuid is de Teldersweg de winkelstraat voor de dagelijkse boodschappen. Het aanbod van winkels kent een grote diversiteit. De plannen voor de nieuwbouw aan de Teldersweg in Schiebroek-Zuid zijn ook bekend. De Lidl aan de overkant van de straat bouwt een grotere supermarkt terug van 2000 vierkante meter. Daarbovenop komen 20 appartementen en daaronder een ondergrondse parkeergarage. Op het terrein ernaast komt een appartementencomplex met 60 woningen en 14 eengezinswoningen.
Tussen de twee nieuwbouwprojecten komt ook nog een onbebouwde strook van 26 meter breed. De strook is bedoeld om even te zitten, maar ook als doorsteek van de Teldersweg naar het Wiardaplantsoen. Er komt dus een gevarieerd woningaanbod, een nieuwe supermarkt en een aantrekkelijke buitenruimte.

BEREIKBAARHEID
Deze winkelstraat is prima te bereiken met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer met Tramlijn 25 en Buslijn 35.

PARKEREN
In deze straat is het parkeren op de openbare weg op dit moment GRATIS, uniek in Rotterdam.

OPPERVLAKTE
ca. 65 m² op de begane grond,  ca. 20 m² op entresol,  ca. 25 m² in het souterrain

breedte gevel     6meter 
De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheid Norm NEN 2580.

 
BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het pand de bestemming Detailhandel.

HUURPRIJS
€ 2.000,00 per maand exclusief btw en servicekosten.

SERVICEKOSTEN
€ 60,00 exclusief btw per maand.

HUURTERMIJN
5 jaar met aansluitende verlengingen van telkens 5 jaar

BETALINGSWIJZE
Per maand vooruit

ZEKERHEIDSSTELLING:
Waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van drie maanden te vermeerderen met B.T.W.

HUURPRIJSHERZIEINING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door de Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs, met een minimum van 3,5 %.

OMZETBELASTING
De huurprijs alsmede de voorschotbijdrage servicekosten zullen worden belast met omzetbelasting. Uitgangspunt is, dat de huurder het gehuurde gedurende de gehele periode voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties.


HUUROVEREENKOMST
Standaard ROZ-Model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW zoals vastgesteld 17 september 2012, de daartoe behorende algemene bepalingen alsmede aangevuld met bepalingen van verhuurder.

Deze informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie vestrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

 

STAAT VAN OPLEVERING:

Het gehuurde wordt door en/of vanwege verhuurder uitsluitend als casco verhuurd en te zijner tijd in de alsdan bevindende staat aan huurder opgeleverd. De eventueel in het gehuurde aanwezige voorzieningen - welke niet tot het casco/gehuurde behoren - worden gedurende de huurperiode(n) om niet aan huurder ter beschikking gesteld, derhalve heeft verhuurder dienaangaande geen onderhouds-, vervangings- en/of reparatieplicht.

BIJZONDERHEDEN:

Uiteindelijke verhuur geschiedt onder het voorbehoud goedkeuring door eigenaresse.
De huidige winkelinrichting/inventaris is eventueel en onder nader overeen te komen voorwaarden ter overname. Graag ontvangen wij een beknopte ondernemingsplan met uitleg over de voorgenomen bestemming en werkzaamheden. 

Huurprijs
€ 2.000,00 per maand (excl. BTW)
Servicekosten
€      60,00 per maand (excl.BTW)

BOUW

Hoofdfunctie
Winkelruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1961
OPPERVLAKTEN

Oppervlakte
Ca. 112 m2
waarvan Verkoopvloeroppervlakte
Ca.   65 m2
Breedte gevel
6,00 m
 

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Schiebroek, sectie D, nummer 1037, appartementsindex A5
 

Pictures of this property

Environment of this property

Interested in a viewing of this property?

Get in touch with

Nico de Paauw

Nico de Paauw

Owner/ Director

Request a viewing